Obywatelstwo Polskie Police

Obywatelstwo Polskie Police

30 sierpnia, 2020 0 przez Szymon Majewski

W chwili wejścia Polski do Grupie Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko przez ostatnie, że człowiek Polski ma obowiązek wjeżdżać bez kontroli granicznych do wszelkich państw strefy Schengen. Znaczy to, że posiadając polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, oraz co istotniejsze – iść na gruncie Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Suchań

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Zdecydowanie najłatwiej, gdyż w stylu administracyjnym, wystąpić można o uznanie za obywatela polskiego. Istnieje niemało możliwości, jak można wykorzystać taką metodę, opowiada o niej dokładnie Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Suchań

1. O uznanie obywatelstwa może przyjść cudzoziemiec, który zamieszkuje w Polsce minimum rok na platformie dania na pobyt stały otrzymany w stosunku z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka występują kobiety z naszymi korzeniami, które zamieszkują na gruncie byłego Związku Radzieckiego, zwłaszcza na Ukrainie, Białorusi albo na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa zawsze na miejsce Polski, i jego pobyt składa się na zezwoleniu na osiedlenie się, zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na platformie prawa stałego pobytu, jeszcze może spotkać o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo pragnie być regularne i stabilne źródło dochodu oraz tytuł prawny do mieszkania/domu. Spośród obecnego trybu skorzystać mogą też cudzoziemcy, którzy stanowią co chwila od 3 lat w kontakcie małżeńskim z Polakiem/Polką bądź nie mają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Suchań

3. O uznanie za obywatela polskiego mogą starać się cudzoziemcy ze stanem uchodźcy, którzy stoją w Polsce minimum 2 lata a korzystają uprawnienie do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego że zostać również uznane dziecko, którego rodzic jest rezydentem Polski lub pozostaje na miejsce RP na platformie dania na osiedlenie się lub korzysta obowiązek stałego pobytu, a inny rodzic, jaki nie ma obywatelstwa polskiego wyraził zgodę na przyjęcie dziecka za obywatela naszego świecie. Podobnie wygląda sytuacja, gdy samemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo krajowe i była się o uznanie za obywatela polskiego swojego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może też cudzoziemiec, który legalnie przechodzi w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat a korzysta pozwolenie na osiedlenie się, danie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu oraz korzysta stabilne i doskonałe źródło dochodu oraz tytuł prawny do domu mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Suchań

Pozwolenie na człowieka polskiego – procedura
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem wyraża się do wojewody, jaki stanowi jednocześnie pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli wynik jest dobrze uzasadniony i zapewniony dokumentami – z powodzeniem za obywatela polskiego nie ma kłopotu. Wojewoda może skończyć wniosek dopiero wtedy, gdy uzna, razem z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może tworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa oraz kształtu publicznego. Co istotne, jako że jest obecne forma administracyjna, wnioskującym o uznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do kolejnej instancji, jaką stanowi MSWiA. Ostateczną podróż do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do jakiego można wycofać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie decyzji o przyznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, ilość obecna jest stosowana).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Bardzo trudniej uzyskać obywatelstwo polskie wchodząc do Prezydenta RP o jego przyznanie. A toż nie tylko dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i spokojna, ale również dlatego, że nie ma podstaw prawnych, które wymagają prezydentowi wydanie zgody na przyjęcie obywatelstwa w dużym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego znaczenia – może iść nawet rok. Z dodatkowej natomiast cechy ta ścieżka do polskiego obywatelstwa jest popularniejsza dla tych, którzy nie sprawdzają się odpowiednio długim legalnym pobytem w swym świecie, oraz z różnych przyczyn chcą stać się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Suchań

Kto może spotkać o obywatelstwo polskie?
Wnioski o przyznanie obywatelstwa polskiego można podawać w regionu (do wojewody w środowisku zamieszkania) lub przez polskie konsulaty za granicą. W niniejszym wypadku trzeba przygotować się na duże koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do tego powinien doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uprawnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie posiadają dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci też muszą wyrazić zgodę na zmianę obywatelstwa, w wypadku mniejszych dzieci zgoda taka nie jest chciana.

Obywatelstwo Polskie Suchań

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba zrobić
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi przygotować szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą ostatnie m. in pozwolenie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające trwałe i doskonałe dochody, zaświadczenie o prawie do domu (wystarczy np. umowa najmu), opinia o daniu Karty Polaka (jeżeli taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we sądu muszą uzasadnić, dlaczego chcą kupić polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, jakie trzeba złożyć we rezultacie należy także przedstawić zaświadczenie o nauk języka polskiego na pokładzie B1 – traktuje to jeszcze cudzoziemców, obywateli unijnych ze stanem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi zostać przekazany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Nauk Języka Polskiego jako Innego. Praktyka pokazuje, że to jeden z powodów, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Suchań

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 votes
Article Rating